SHARE THU THUAT
© Copyright 2018 Share Thủ Thuật

[TUT] REPORT FAQ MD 723 IP MỚI 5S

Hôm nay tôi xin chia sẻ cho các bạn tut report faq mạo danh 723 5s dân thường đơn giản đã test thành công 100% 5s.
Hướng dẫn ríp ních facebook faq mạo danh 5s dân thường đã test thành công 100%, tut report faq md 5s, hack ních facebook faq md 5s. Report faq md 5s, cách ríp ních facebook 5s faq md, sharetutfacebook.tk

Chuẩn bị

1 Clone fake giống victim all
Nơi ở, quê quán: Valencia Tây Ban Nha
Ngày sinh: 01/01/1990
Nếu có của victim càng tốt

Cách REPORT FAQ MD 723 5S

  • Bước 1: Fake IP Hungary + Nn Lào
  • Bước 2: Báo cáo tài khoản mạo danh tôi
  • Bước 3: Báo cáo tài khoản giả mạo
  • Bước 4: Báo cáo ảnh avatar và bìa quấy rối - bạo lực
Cuối cùng là xóa cookie và tắt ip hóng die...
ID ĐÃ TEST: didetrove12345
FACEBOOK: facebook.com/didetrove12345
Link Download TUT
Download TUT
Một số hình ảnh
Hướng dẫn ríp ních facebook faq mạo danh 5s dân thường đã test thành công 100%, tut report faq md 5s, hack ních facebook faq md 5s. Report faq md 5s, cách ríp ních facebook 5s faq md, sharetutfacebook.tk
Hướng dẫn ríp ních facebook faq mạo danh 5s dân thường đã test thành công 100%, tut report faq md 5s, hack ních facebook faq md 5s. Report faq md 5s, cách ríp ních facebook 5s faq md, sharetutfacebook.tk