SHARE THU THUAT
© Copyright 2018 Share Thủ Thuật

[TUT] REPORT FAQ MD IP ĐỨC 5S MỚI NHẤT 2019

share tut report faq md ip đức 5s đã test thành công nên đăng lên cho các bạn sài chỉ mới sài 1 lần nên vẫn chưa fix tut trên blog không bao giờ fix nên anh em sài thoải mái.

tut dame faq md ip đức 5s, cách hack ních facebook 5s faq md, faq md ip đức 5s, report ních facebook faq md 5s pro, hướng dẫn cách ríp ních facebook faq md 5s

Chuẩn bị

1 Clone fake giống victim all và đăng 5 ảnh của victim chỉnh năm 2016
Info nếu có thì để không có thì thôi để đại
Ngày sinh: 01-01-1990
Quê quan, nơi ở: Valencia Tây Ban Nha
Có ít nhất 2 bạn chung...

Cách REPORT FAQ MD

Bước 1: Tải Hola fake ip đức + nn việt nam
Bước 2: Vào trang cá nhân victim báo cáo
  • Giả mạo người khác → Họ đang giả mạo ai? → Tôi --> Gửi → Báo cáo trang cá nhân → Check ô tích và Gửi
  • Tài khoản giả mạo → Báo cáo trang cá nhân → Check ô tích và Gửi
  • Báo cáo avatar + bìa
Link Download TUT
Download TIT

Một số hình ảnh Report

Ảnh Minh Họa

Ảnh Minh Họa

Ảnh Minh Họa